markaren.se har lagt ned sin verksamhet och rekommenderar sina kunder att istället besöka: vavnamn.se eller namnband.se för att köpa produkter för märkning av kläder.